วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550


เป็นหนึ่งในกระท่อม ดีกว่า เป็นสองในกรุงโรม

ความงาม